HOLISTIC HEALTH COACHING

We are the best experts of our own health. Sometimes we misplace the keys to the door of our individual health and happiness. An empowering push to guide us back to the sources of our wellbeing can remind us who we truly are and what we actually need for our mind, body and spirit to flourish.

I’m here to walk on that journey with you.

Compassionately supporting you in your path of figuring out the unique way of your holistic wellbeing in different areas of life such as optimal nutrition, relationships, meaning of life, spirituality, physical activity, whatever is important for you right now. Within my coaching philosophy

I utilize exercises of Positive Psychology as it pertains to each person's path. You bring in the themes and I will accompany you on your unique path towards your happy and flourishing cells!

Holistinen hyvinvointivalmennus

Holistinen hyvinvointi-valmennus

Olemme kukin oman terveytemme parhaita asiantuntijoita. Usein ratkaisut terveytemme tukemiseen ovat saattaneet piiloutua itseltämme ja tarvitsemme ehkä pienen tai jossain elämäntilanteissa isomman voimaannuttavan sysäyksen näiden keinojen lähteille.

Holistisessa hyvinvointivalmennuksessa tuen sinua löytämään ja oivaltamaan oman hyvinvointisi eri osa-alueilla (esim. optimaalinen ravitsemus, ihmissuhteet, merkityksen kokemus, henkisyys ja fyysinen aktiivisuus).

Hyödynnän valmennuksessa myös positiivisen psykologian ja tietoisen läsnäolon (meditaatio/mindfulness) harjoituksia toiveiden ja tilanteen mukaan. Sinä tuot valmennukseen haluamasi teemat ja minä kuljen rinnallasi tällä ainutlaatuisella matkallasi kohti ainutlaatuista kukoistustasi!